Affiliate Parameter Catcher

Produkttests

Thử nghiệm sản phẩm

Hãy thử nghiệm các sản phẩm mới và đã có, để giúp chúng được hoàn thiện hơn. • Thử nghiệm sản phẩm là gì?

  Định nghĩa

  Phần nhiều các sản phẩm mới đưa vào thị trường đều thất bại trong những tháng đầu tiên. Các doanh nghiệp có thể giảm tỷ lệ thất bại của sản phẩm mới cũng như phát triển tốt hơn các sản phẩm đã tìm được chỗ đứng bằng cách hỏi ý kiến những OPINION HEROES như bạn.

  Bằng việc kiểm tra thử sản phẩm, các yếu tố liên quan đến cảm nhận, sử dụng hay khả năng được chấp nhận của sản phẩm sẽ được thử nghiệm.

  Các sản phẩm sẽ được đưa cho đại điện các nhóm khách hàng hướng tới để sử dụng và tiêu dùng.

  Biện pháp thử nghiệm sản phẩm có thể được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau:

  • Kiểm tra tính khả dụng của các sản phẩm điện tử
  • Nếm thử các sản phẩm là thực phẩm
  • Ứng dụng và sử dụng các sản phẩm tiêu dùng
  • Kiểm tra thiết kế và bao bì đóng gói các sản phẩm
  • và nhiều vấn đề nữa.

 • Quá trình thử nghiệm sản phẩm sẽ diễn ra như thế nào?

  Quá trình triển khai dự án

  Thông thường sản phẩm thử nghiệm sẽ được giới thiệu cho một nhóm thử có nhiều đặc điểm tương đồng nhất với nhóm khách hàng mục tiêu của sản phẩm. Do đó, bạn sẽ nhận được đề nghị trả lời một số câu hỏi ngắn để xác định xem bạn có thuộc vào nhóm được yêu cầu hay không. Việc xác định các đặc điểm của nhóm khách hàng mục tiêu thường được thực hiện trước đó trong khuôn khổ hoạt động của các nhóm tiêu điểm. Nếu bạn phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu bạn sẽ được lựa chọn tham gia thử nghiệm sản phẩm. Quá trình tiếp theo diễn ra thế nào, phụ thuộc vào kiến thiết chính xác của thử nghiệm:

  Thử sản phẩm thông qua các câu hỏi trực tuyến

  Trong nhiều trường hợp việc thử sản phẩm có thể được thực hiện trực tuyến. Các sản phẩm sẽ không hiện hữu thực tế nơi người thử. Các chức năng của sản phẩm sẽ được trình diễn ví dụ thông qua các đoạn phim và sau đó được đánh giá. Một ví dụ khác của việc áp dụng mô hình thử này là kiểm tra chức năng các trang mạng.

  Thử sản phẩm trong một nhóm tiêu điểm

  Trong một hoặc một số nhóm tiêu điểm, sẽ có khoảng 6 đến 10 OPINION HEROES đại diện cho các nhóm khách hàng mục tiêu thảo luận dưới dự phân công của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp về một sản phẩm nhất định hoặc một số sản phẩm khác nhau (ví dụ các sản phẩm cạnh tranh). Các nhóm tiêu điểm có thể thực hiện công việc tại một địa điểm định sẵn hoặc hoàn toàn trực tuyến ví dụ thông qua một diễn đàn đặc biệt.

  Phỏng vấn sâu về các sản phẩm

  Trong các phỏng vấn sâu bạn sẽ đưa ra một cách cụ thể các yêu cầu cá nhân và kinh nghiệm của bạn mới mỗi sản phẩm. Các nhà nghiên cứu muốn hiểu rõ những nguyên nhân sâu xa cũng như thói quen sử dụng của bạn. Một cuộc phỏng vấn sâu sẽ là cơ hội tương đối đặc biệt để thu hút được sự chú ý lớn đối với các ý kiến của bạn! Ở đây cũng có nhiều phương thức khác nhau để thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu - thông qua gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.

  Thử tại nhà các sản phẩm

  Trong cách thức thử này, hoặc bạn sẽ nhận được sản phẩm được gửi đến tận nhà hoặc các nhà nghiên cứu được sự đồng ý của bạn sẽ đến tận nơi bạn ở để thử sản phẩm, nơi bạn sẽ thực tế sử dụng sản phẩm đó. Đó có thể là bất kỳ sản phẩm nào từ thức ăn cho mèo đến các thiết bị điện tử. Xin hãy lưu ý rằng: bạn sẽ được trao thưởng cho các ý kiến của mình, nhưng thường không được giữ lại sản phẩm thử nghiệm.

 • Có những ví dụ nào về thử nghiệm sản phẩm?

  Các ví dụ

  Thử nghiệm sản phẩm có thể không chỉ được thực hiện bằng nhiều cách thức và hình thức khác nhau, mà còn bao gồm với nhiều sản phẩm khác nhau. Để bạn có thể dễ mường tượng về những gì trông đợi bạn trong một thử nghiệm sản phẩm, chúng tôi có vài ví dụ:

  • Bạn nhận được mẫu thử của một số loại nước hoa, nhưng không biết cụ thể về nhãn mác và mùi hương. Mỗi ngày bạn sẽ sử dụng một mẫu thử và sau đó ghi lại cảm nhận của mình về mùi hương của sản phẩm cũng như cảm giác của mình trong ngày hôm đó.
  • Các nhà nghiên cứu mang đến nhà bạn một chiếc vô tuyến thông minh và muốn tìm hiểu việc bạn khám phá cách điều khiển chiếc vô tuyến và những chức năng nào bạn sẽ sử dụng và không sử dụng.
  • Các nhà nghiên cứu về một loại Ô-tô mới sẽ tháp tùng bạn trong một chuyến chạy thử để nắm được trong tình huống nào bạn đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật hoặc điện thoại cầm tay.
  • Và nhiều hơn nữa.

Khi thử nghiệm sản phẩm bạn có thể với tư cách là OPINION HERO tác động trực tiếp đến quá trình phát triển sản phẩm, học hỏi thêm từ đó và thậm chí được thưởng vì việc đó!

Bạn có sẵn sàng trở thành một OPINION HERO?
Hãy bắt đầu ngay bây giờ.

Đăng ký