Quan trọng!

Xin cảm ơn bạn đã muốn liên hệ với chúng tôi. Trước khi bạn gửi thư liên hệ, xin hãy đọc kỹ phần Những câu hỏi thường gặp, vì chúng tôi chỉ trả lời qua thư điện tử những câu hỏi chưa được nêu ra ở đó. Hãy viết thư liên hệ với chúng tôi từ địa chỉ Email bạn đã đăng ký trong hệ thống, nếu không chúng tôi sẽ không thể xác định câu hỏi của ai. Hãy cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các thông tin liên quan, để có thể nhanh chóng nhận được thư trả lời của chúng tôi. Rất tiếc là chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh.

Affiliate Parameter Catcher

OPINION HERO® is a service brought to you by

SPLENDID RESEARCH GmbH
Barmbeker Straße 7a
22303 Hamburg
Germany

Phone: +49 (40) 69 45 366-0