สำคัญ

ขอบคุณ ที่คุณต้องการติดต่อเรา ก่อนที่คุณจะเขียนถึงเรา กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อยของเราเสียก่อน เนื่องจากเราสามารถตอบคำถามทางอีเมลสำหรับคำถามที่ไม่ได้แสดงไว้ในที่นั้นเท่านั้น กรุณาเขียนมาหาเราจากที่อยู่ทางอีเมลที่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อลงทะเบียนเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถทราบได้ว่าคำถามมาจากใคร กรุณาแจ้งข้อมูลให้เราทราบมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วได้ เราสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Affiliate Parameter Catcher

OPINION HERO® is a service brought to you by

SPLENDID RESEARCH GmbH
Barmbeker Straße 7a
22303 Hamburg
Germany

Phone: +49 (40) 69 45 366-0