Affiliate Parameter Catcher

Ochrana datPlatnost od 05-01-2018.

Tato webová stránka („Stránka“) a služby („Služby“) provozuje SPLENDID RESEARCH GmbH. Průzkum trhu, Německo (dále jen „OPINION HERO“). Toto prohlášení o ochraně dat by mělo být čteno ve spojení s našimi podmínkami účasti.

Tyto zásady ochrany soukromí je třeba číst ve spojení s našimi podmínkami.

Tato politika vysvětluje, jaké informace shromažďuje OPINION HERO o členech těchto stránek a jak tyto informace používá.

Členský program OPINION HERO je provozován jako průzkumný panel pro jednotlivce, kteří se dobrovolně přihlásí na Stránce („Členové“). Členové se mohou účastnit nabízených průzkumů spojených se službou a provozovaných OPINION HERO nebo třetími stranami. Za určitých podmínek mohou být Členové finančně odměněni („Odměny“) za účast na určitých činnostech, jako třeba dokončených průzkumech.

1. Shromažďování a použití osobních údajů

OPINION HERO sbírá a ukládá jen takové informace, jako

- povinné členské informace při registraci (e-mail, heslo, uživatelské jméno, rok narození, pohlaví, poštovní směrovací číslo, úroveň vzdělání a druh povolání) a příp.
- vámi dobrovolně poskytnuté informace na základě konkrétní žádosti o informace ve vašem členském profilu (Další profilování).

OPINION HERO shromažďuje pouze takové informace, které jsou nezbytné pro vykonávání naší obchodní činnosti a poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje (jméno, uživatelské jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo/čísla) nesdělujeme bez vašeho předchozího výslovného souhlasu třetí straně.

Pro účely výplat spolupracujeme s následujícími společnostmi:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Souhlasíte s předáním Vašich údajů pro účely plateb. K těmto účelům je potřebná Vaše e-mailová adresa a v některých případech číslo Vašeho mobilního telefonu.

  Výslovně souhlasíte s tím, že anonymizované informace, jako například rok narození, poštovní směrovací číslo, pohlaví, úroveň vzdělání a postavení v povolání, stejně jako další anonymizované informace předáme ostatními společnostem pro výzkum trhu za účelem identifikace a přidělení průzkumů třetím stranám, pro které jste vhodnou osobou.
   
  Pokud jste vhodnou osobou k průzkumu, poskytne nám třetí zúčastněná strana, tedy společnost pro výzkum trhu, identifikační číslo a odkaz na průzkum a my vás pozveme k účasti na průzkumu. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto předávání dat, obraťte se na naši podporu pomocí našeho kontaktního formuláře.

  Z pověření našich klientů vám smíme přeposílat formuláře s žádostmi o informace. Tyto formuláře budou jasně identifikovat totožnost a kontaktní údaje organizace, která anonymizované informace shromažďuje, a informace, které poskytnete, budou spravovány podle zásad ochrany osobních údajů této třetí strany. V případě, že vyplníte námi zprostředkovaný webový formulář, zveřejníme předkladateli výhradně vámi poskytnuté a k předání schválené informace.

  S výhradou výše uvedených výjimek nebudeme vaše informace bez předchozího svolení ani zpracovávat, ani měnit či předávat třetí straně, ledaže by to bylo nutné k:

  a. plnění našich smluvních závazků a poskytování našich služeb;
  b. plnění zákonných závazků, zejména nároků státního zastupitelství nebo soudně stanovených nároků;
  c. řádnému prosazování Všeobecných obchodních podmínek OPINION HERO.

  Za výše uvedených podmínek nebo k zodpovězení dotazů ohledně Služby či k řešení technických problémů můžeme mít k vašemu účtu, včetně jeho obsahu, přístup.

  Také můžeme sdílet Vaše osobní informace, včetně sociálně-demografických informací bez jakýchkoliv omezení, jedinečné identifikační číslo ( "UID"), poštovní směrovací číslo, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, etnickou / rasovou příslušnost (kde je to povoleno zákonem), informace týkající se zaměstnání, osobně neidentifikovatelné informace o členech domácnosti, které nejsou osobně identifikovány se společnostmi Třetí strany pro průzkum trhu (jednotlivě jako "společnosti Třetí strany pro PT" a společně "společnosti Třetí strany pro PT") za účelem identifikace možností průzkumu prostřednictvím společností Třetích stran pro PT, pro které byste mohli být vhodným kandidátem prostřednictvím společností Třetích stran pro PT. Pokud budete vhodným kandidátem pro průzkum, společnost Třetí strany pro PT Vám poskytne jedinečné identifikační číslo, odkaz na průzkum, a pozve Vás, abyste se zúčastnili průzkumu. Se společností Třetí Strany pro PT nebudeme sdílet Vaše jméno, e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. V souvislosti se sdílením Vašich informací se společností Třetí Strany pro PT, mohou být Vaše údaje přeneseny a uloženy mimo vaší země bydliště, včetně, nebo bez omezení ve Spojených státech amerických. V případě dotazů ohledně sdílení těchto informací, nás prosím kontaktujte, případně se můžete odhlásit, zrušit Vaše členství. Vaše účast na takovém průzkumu Vás neopravňuje k žádným výhodám, které nabízejí společnosti Třetích stran pro PT.

  2. Používání jiných údajů

  a. Sestavujeme obecné souhrnné údaje (jako například věkové skupiny, zájmové profily, geografické oblasti a jiné neidentifikační údaje) o našich členech a dáváme je k dispozici stávajícím a potenciálním inzerentům, obchodním partnerům a investorům. Tyto souhrnné údaje nikdy neobsahují konkrétní údaje o jednotlivých uživatelích.

  b. IP adresa - OPINION HERO servery automaticky zaznamenávají první blok vaší IP adresy, typ prohlížeče a operační systém při přístupu na naše stránky. Tyto informace používáme pro diagnostikování problémů s naším serverem, abychom správu naší webové stránky zlepšili a kompilovali souhrnné informace o uživatelích pro naše inzerenty.

  c. Identifikační číslo pro reklamy (IDFA) – Stažením naší aplikace na Vaše zařízení vystopujeme identifikační číslo pro reklamy (IDFA), které bylo vytvořeno Vaším zařízením. IDFA je nezávislé na zařízení a my nebo naši partneři jej můžeme použít k identifikačním účelům. Podle operačního systému Vašeho zařízení můžete nastavení tohoto ID zrušit. Používáme tyto údaje v souladu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů.

  d. Cookies - OPINION HERO používá tzv. cookies k personalizaci vašich hledání a vaší identifikaci, když jste přihlášeni na našich stránkách a/nebo se účastníte našich anket nebo jiných průzkumů našich partnerských společností. Kromě toho používáme cookies, abyste se mohli zúčastnit průzkumů týkajících se speciálních inzerátů a reklamy, které jste si prohlédli při surfování po internetu. Pro usnadnění vyplnění těchto průzkumů mohou kooperační partneři psát, umisťovat či číst cookies, místně sdílené/uložené objekty, flash cookies, a/nebo jiné související technologie. Pokud se účastníte, můžete být opakovaně kontaktováni ohledně on-line reklamy nebo propagace a firma pro výzkum trhu použije technologii třetí strany, aby zjistila, zda jste viděli, klikli jste nebo jiným způsobem komunikovali s on-line reklamami nebo propagací. Pokud jste ve styku s on-line reklamou nebo propagací, poskytne vám společnost pro výzkum trhu nebo její partneři příležitost vyplnit průzkum přes OPINION HERO. Pokud si nepřejete účastnit se tohoto programu, můžete se odhlásit z webových stránek OPINION HERO; technologie třetích stran nebudou v tomto případě ve vašem prohlížeči nastaveny.

  Pokud nechcete, abychom používali cookies, pak je můžete snadno zablokovat, nebo být o jejich užívání informováni tím, že své nastavení prohlížeče odpovídajícím způsobem změníte. Pokud nepovolíte používání souborů cookies, některé z našich webových stránek pro vás nemusí fungovat.
  Níže je seznam cookies nastavených nebo vyvinutých OPINION HERO a/nebo třetími stranami ve spojení se Službami. Některé cookies, které takovým mechanismem disponují, můžete odmítnout tím, že kliknete na odkaz. Pro určité cookies není mechanismus pro jejich odmítnutí k dispozici.

  JMÉNO ÚČEL SOUHLAS
  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Ochrana dat

  Informace shromážděné OPINION HERO jsou uloženy v souladu s našimi bezpečnostními předpisy a podnikáme přiměřená opatření k zajištění a ochraně členských informací před neoprávněným přístupem, narušením a ztrátou, změnou či vyzrazením. Pokud OPINION HERO delší dobu nepotřebuje speciální informaci, podnikneme přiměřené kroky ke zničení této informace.

  4. Přístup & Oprava

  K informacím shromážděným OPINION HERO může člen přistupovat a tyto aktualizovat využitím funkce poskytované na Stránce (je nutné se nejprve přihlásit). Dále se můžete kdykoliv obrátit na OPINION HERO pro podporu a požádat o jakékoliv uložené informace, které se vás týkají. Protestem nás můžete lehce požádat o odstranění svých dat.

  5. Odkazované stránky

  Stránka OPINION HERO, pozvánky na průzkum, které vám případně posíláme, zasílané e-mailové propagace, mohou poskytovat odkazy na naše partnerské a inzertní webové stránky. Pokud na tyto odkazy kliknete, neplatí toto prohlášení o ochraně dat s ohledem na použití těchto stránek.

  6. Frekvence e-mailové komunikace

  Veškerá e-mailová komunikace plynoucí z členství v OPINION HERO bude odesílána přímo od nás a bude nápadně označena logem OPINION HERO s našimi kontaktními údaji. Žádná z našich partnerských firem vás nebude kontaktovat přímo. Po vyplnění určitého průzkumu může uplynout několik dní, než vám bude nabídnut další průzkum. Zatímco se snažíme, abychom každému členovi pravidelně zasílali pozvánky k průzkumům, může se stát, že v důsledku různých faktorů někteří členové nedostanou tolik pozvánek k účasti v průzkumech, jak by chtěli. Uvědomte si, že OPINION HERO není povinna nabízet žádný konkrétní nebo minimální počet pozvánek k průzkumu.

  7. Odhlášení

  Jako podmínku členství musíte zadat platnou e-mailovou adresu a souhlasit s tím, že budete od nás přijímat pozvánky k průzkumu.

  Pokud si od nás nepřejete dostávat pozvánky k průzkumu, musíte ukončit své členství pomocí funkce poskytnuté v profilu. Odkaz na funkci opt-out je také k dispozici na konci každé pozvánky k průzkumu, kterou vám zašleme (je nutné se nejprve přihlásit). Pomocí tohoto odkazu můžete ukončit své členství.

  V případě, že odstoupíte, může trvat až 72 hodin, než se žádost k vyřazení projeví. Po uplynutí této doby od nás nebudete dostávat žádné další e-mailové reklamy.

  Váš účet bude neaktivní a trvale smazán po sedmi dnech, s výjimkou dat, která musí být archivována ze zákonných důvodů. Poté budou všechny osobní údaje zničeny. To se týká i všech ještě nezaplacených nebo nedoručených splatných odměn. Chcete-li zrušit ukončení svého členství v rámci těchto sedmi dnů, obraťte se na naši podporu.

  8. Změny tohoto prohlášení o ochraně dat

  OPINION HERO si vyhrazuje právo toto prohlášení čas od času aktualizovat. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše práva podle této směrnice o ochraně osobních dat omezovat. Každou změnu směrnice o ochraně dat budeme na této stránce zveřejňovat, a pokud se bude jednat o významné změny, zašleme vám jasnější oznámení (včetně e-mailového oznámení o změnách pro určité služby). Pokud zcela nebo částečně s tímto prohlášením o ochraně dat nebo s jeho změnami nesouhlasíte, není možné, abyste se stali členem, nebo svůj účet musíte vypovědět.